DOMENII DE DREPT

DREPT COMERCIAL

Dreptul afacerilor este cunoscut și sub denumirea de drept comercial și este o ramură a dreptului care are ca obiect legislația care guvernează relația dintre o persoană fizică și aspectele comerciale. Există mai multe arii ale dreptului comercial și acestea includ de la drept societar – care se ocupă cu înființarea societăților și aspecte de reglementare specifice activității acestora  – până la legislația care reglementează tranzacțiile comerciale prin legile care guvernează contractele comerciale. Misiunea unui avocat specializat în drept comercial este aceea de a împiedica apariția dificultăților sau a conflictelor care pot afecta derularea activităților în condiții normale. În general, avocații specializați în drept comercial oferă consultanță în legătură cu diverse aspecte tranzacționale și acestea pot include aspectele pe care le enumerăm mai jos:

 • Înființare și înmatriculare societăți;
 • Relații de muncă și imigrare;
 • Redactare și negociere contracte;
 • Concurență și legislație antitrust;
 • Faliment și reorganizare;
 • Impozite și drept fiscal;
 • Drepturi de proprietate intelectuală.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Legislația aplicabilă drepturilor de proprietate intelectuală guvernează creațiile, lucrările, ideile produse de diverse persoane și reglementează atât regimul operelor științifice precum și pe cel al celor creative. Protejați de o serie de prevederi legale, autorii și inventatorii au posibilitatea de a-și garanta drepturi exclusive asupra operelor acestora și obține beneficii din aceste drepturi printr-o exercitare corespunzătoare a acestora. Domeniul drepturilor de proprietate intelectuală are de asemenea legătură cu dreptul internațional public și privat. În practica curentă, se întâmplă de multe ori ca protecția acestor drepturi și cazurile de încălcare a acestora să presupună întreprinderea unor măsuri și acțiuni la nivel transfrontalier. În ultimi zece ani, datorită faptului că a intrat în etapa digitală și a internetului, domeniul proprietății intelectuale a devenit foarte dinamic iar regulile care asigură protecția drepturilor de proprietate intelectuală precum și numărul de cazuri de încălcare a acestora a crescut și a cunoscut noi forme de manifestare. Avocații noștri au monitorizat îndeaproape aceste schimbări și dețin expertiza necesară pentru a vă ajuta să parcurgeți traseul, de multe ori plin de dificultăți, al chestiunilor de natură juridică cu care vă puteți confrunta în toate ariile enumerate mai jos:

 • Drepturi de autor;
 • Mărci comerciale;
 • Desene și modele;
 • Imagine comercială;
 • Indicații geografice;
 • Brevete;
 • Concurență neloială, know-how și secrete comerciale;

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN INDUSTRIA DIVERTISMENTULUI

Nu există o legislație anume care poate fi consultată atunci când este vorba de legislația aplicabilă în industria divertismentului. Avocații care își desfășoară activitatea în acest domeniu dețin expertiză în multe domenii de drept, aici fiind incluse, dreptul contractual, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul fiscal, legislația privind imigrările, drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală. Activitatea unui avocat specializat în domeniul divertismentului are o componentă predominant tranzacțională iar contractele din acest domeniu sunt redactate, negociate și implementate cu multă atenție și presupun o cunoaștere profundă a detaliilor specifice. Avocații noștri cunosc toate aspectele specifice industriei divertismentului, datorită experienței acestora acumulate în peste 15 ani de activitate, în care au acordat asistență autorilor, artiștilor sau producătorilor în următoarele domenii:

 • Muzică;
 • Film, producție video, editare;
 • Televiziune;
 • Publicitate și reclame;
 • Teatru;
 • Cărți, artă grafică și publicare;
 • Scenarii și dramaturgie;
 • Fotografie;
 • Pictură și sculptură;
 • Arhitectură și desen;
 • Modă