35% + 10% ajutor de stat pentru industria cinematografică.

Industria cinematografică primește un nou ajutor de stat

Din iunie 2018, industria cinematografică primește un nou ajutor de stat în afara celui acordat prin intermediul Centrului Național al Cinematografiei (CNC).

Cu reguli proprii, diferite de cele ale CNC, acest ajutor de stat este acordat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, prin intermediul Comisiei de Film din România și constă în rambursarea unui procent de maxim 45% din cheltuielile eligibile pentru producția de film, cheltuieli efectuate pe teritoriul României.

În acest sens guvernul va aloca un buget anual de aproximativ 50 de milioane de euro, până în 31.12.2020, însemnând un buget total pana în 31.12.2020 de circa 150 de milioane de euro.

Procentul de bază este de 35% din totalul cheltuielilor eligibile la care se adaugă un procent suplimentar de 10% (în total 45%) dacă producția cinematografică respectivă face promovare turistică unei zone geografice, unui oraș sau României. Atât procentul de bază cat și cel suplimentar se acordă dacă între minim 20% și maxim 80% din bugetul total al proiectului se cheltuie pe teritoriul României, limita maximă a cheltuielilor de pe teritoriul României fiind de 160% din ajutorul acordat producției.

Valoarea minimă obligatorie a cheltuielilor eligibile este de 100.000euro/per proiect iar valoarea maximă este de 10 milioane de euro/per proiect.

Modul de acordare a banilor este sub forma rambursării, ulterior finalizării proiectului și cheltuirii bugetului aferent, pe baze anuale și multianuale, și în urma realizării unui audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate. Plata efectivă se va realiza în termen de 120 de zile de la data aprobării cererii de plată, confirmată în prealabil de auditor.

Dintre proiectele care îndeplinesc conditiile de eligibilitate, selecția se va face pe principiul « primul venit, primul servit ».

Pot aplica pentru obținerea acestui ajutor de stat atât firme străine cât și românești care acționează în calitate de producător, co-producător sau prestator de servicii pentru o companie de producție străină. Pentru producători este obligatoriu să colaboreze cu un co-producător roman sau cu un prestator de servicii român.

Există o serie de condiții ce trebuie îndeplinite atât de proiect cât și de solicitant pentru obținerea ajutorului de stat. De asemenea este menționată o listă a categoriilor de cheltuieli eligibile.

Una dintre aceste condiții este aceea ca proiectul să fie « produs cultural ». Criteriile pentru încadrarea unui proiect ca « produs cultural » au fost stabilite de către Comisia de Națională de Strategie și Prognoză în 04.07.2018 și, totodată, fiecare proiect va fi supus unui test de eligibilitate la care trebuie realizat un scor minim de 18 puncte dintr-un maxim de 35.

Ajutorul de stat se acordă pentru producția de filme indiferent de mediul în care sunt exploatate (cinema, tv, suport video, mediu on-line sau orice alt tip de suport) precum filme de ficțiune de scurt și mediu metraj, seriale de televiziune, animație sau documentar.

Ajutorul de stat se dorește a fi unul stimulativ de aceea se califică acele proiecte în privința cărora cererea de finanțare s-a făcut înaintea începerii lucrului.